شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
آيا علوم تجربي ديني مي توان تأسيس نمود؟
خب تركيبش مثل جمهوري اسلامي ، يعني تجربه ي غير اسلامي هم دارند
خيلي مطلب خوبي بود...فكر كنم نياز ِ دوباره بخونمش...ممنون
سوره-2
نظر بنده همان نظر شهيد مطهري و آيت الله جوادي آمليست، گرچه جريانات متاثر از فرديد با چه با رنگ ديني(فرهنگستان علوم اسلامي قم) وچه بارنگ غير ديني(آكادمي علو تهران) نظر اين بزرگواران را خالي از عمق فلسفي بدانند
جناب مي نوش توجّه فرماييد بحث درباره ي علوم تجربي ديني است نه تجربه ي ديني. تجربه ي ديني بحث ديگري است كه غربي ها مطرح كرده اند براي نجات تورات و انجيل تحريف شده و برخي به اصطلاح روشنفكران ما هم آن را بسط داده قرآن را هم كلام و تجربه ي ديني پيامبر دانسته اند.
mp3 player شوکر
احدايماني-2
رتبه 0
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احدايماني-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه