شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
همانطور كه تا حالا ايستاديم
بابا جون اينو گذاشتيم كه دو قران مطلب كاسب بشيد. چرا همش ... . جناب مي نوش! آيه ي مورد نظر ربطي به قبله ي ظاهري ندارد. حكم اهل باطن است. امام معصوم فرمود: نحن وجه الله. وجه الله همان وجود منبسط و فيض ساري و نفس رحماني است كه كلّ هستي را پر نموده است. ادباي عارف آن را جان جانان و آب حيات و سيمرغ و ... گويند.
اگه تا قرون آخر را هم بدهيم و چيزي عايد نشد ؟ كجا بيمه كنيم ؟
mp3 player شوکر
احدايماني-2
رتبه 0
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احدايماني-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top