شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
منظور از انقلاب رنگي يا انقلاب مخملي انقلابي آرام است كه با استفاده از دموكراسي و تأثير گذاري بر اذهان عمومي ، اساس يك نظام را بر مي اندازد. بسياري از كشورهاي آسياي ميانه (كشورهاي شوروي سابق ) با همين نوع انقلاب به دست طرفداران آمريكا افتادند. در چنين انقلابهايي معمولاً يك رنگ به عنوان نماد مطرح مي شود ، لذا آن را انقلاب رنگي مي نامند و چون با پنبه سر بريدن است آن را انقلاب مخملي مي گويند.
توجّه داشته باشيد كه در انقلاب رنگي بحث آزادي نيست ؛ بحث دستهاي پشت پرده است. در اين نوع انقلاب از اسم آزادي و دموكراسي استفاده مي شود ولي سرمايه داران در پشت پرده صحنه گرداني مي كنند ، سرمايه داراني كه همسو با سرمايه داري غربي هستند. اينكه برخي كانديداها براي خنثي نمودن موج سبز دست به افشاگري زدند براي همين بود
برادر احد ، ضمن تاييد تحليل شما بد نيست عرض كنم كه ديگران هم از همين ادبيات استفاده مي كنند و نرم نرم به اهدافشان مي رسند .
مثلا خود شما هم مثل بنده كم كم مي خواهيد يك چيزي را بخورد ديگران بدهيد ! مي بينيد ؟ اين تحليل شما دامن بنده و شما را هم مي گيرد .
بله احتياط شرط عقل است ولي منزل نيست ، مثل شك كه براي ماندن در آن پيش نمي آيد .
پس تحليل شما براي ايجاد شك و احتياط كردن كاربرد دارد ولي براي حركت دادن نازاست .
آقاي يزدي از شما ديگه انتظار نداشتم . يعني وايسيم بوقوع بپيونده . بعدا ً بگيم آره راست بود ؟!
خير قطره اي از درياي گرامي ، بنده با تحليل كار داشتم ، نه با امادگي خودمان ، كه با اين حرفها بدست نمي آيد : واعدوا ...
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
احدايماني-2
رتبه 0
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احدايماني-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top