شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سلام چرا به حكمت آباد سر نمي زنيد؟ خداي ناكرده بدي از ما ديديد؟
عليكم السلام برادر احد ، خداي احد خوبمان كه بما چشم بدبين نداده
حکمت را بايد چشيد آخه
بله ، اگر آبش را نتوان كشيد ، ليك بهر تشنگي بايد چشيد .
ساعت دماسنج
احدايماني-2
رتبه 0
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احدايماني-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
برچسب های پرکاربرد